inloggning
 

När BrA Invest går in som partner till ett företag och dess ägare jobbar vi efter några huvudprinciper och värdegrunder som visat sig framgångsrika och som vi därför bestämt oss för att följa i framtida projekt:

Majoritetsinnehav: Våra investeringar måste innebära att BrA Invest får en tydlig roll som majoritetsägare i bolaget. Det kan ske genom rena aktieöverlåtelser, genom nyemissioner eller via optionsupplägg och annat som tydligt medför att ägandet innebär kontroll av bolaget via egen majoritet i alla strategiska beslut och avgöranden. Vi tror att en tydlig roll som majoritetsägare underlättar för bolaget i beslutsfattande, snabbar på förändringsarbetet samt underlättar styrelsearbetet.

I den operativa vardagen skall alltid ledningen ges full frihet under resultatansvar att uppnå de olika mål som sätts upp i styrelsearbetet.

Ledningen aktiv delägare: Ledningen för respektive portföljbolag kan erbjudas och ta delägarskap på "armlängds villkor", dvs. på samma villkor som huvudägaren. Vi tror att detta upplägg skapar rätta incitament för ledningen att jobba ansvarsfullt tillsammans med BrA Invest och uppnå de mål vi gemensamt blivit överens om.

Synergier med existerande bolag: Prioriteringen i framtida satsningar skall huvudsakligen ligga i att integrera företag med synergier och kopplingar till redan majoritetsägda portföljbolag.

Sansade värderingar: Vi investerar endast i verksamheter där bolagen bjuds ut till realistiska och sansade värderingar.

 

 

 

BrA Invest - Box 163 - Bronsgatan 4 - 265 22 Åstorp - Tfn 042-509 60 - Fax 042-599 20