inloggning
 
BrA Invest

BrA Invest är ett familjeföretag som ägs av tre bröder: Stefan, Kenneth och Christer Andersson. Verksamheterna har successivt förvärvats och växt fram efter att BAB Byggtjänst AB förvärvades 2001, enligt nedan i kronologisk ordning:

2005:
Draken i Reftele AB

2007:
AB Dogman

2008:
Olofssons Hyvleri AB

Simontorps Akvaristikrörelse
(inkråmsförvärv till Dogman med Tetra Pak som säljare)

Monsen Sport A/S
(grossiströrelse i Norge som integrerats i Dogman)

Fastighets AB 3Hus

Fastighetsbolaget Gajaden

2009:
Konstruktions-Bakelit AB

2010:
Dogman flyttar in i nytt kontor och logistikcentra i Åstorp

Wipet Oy förvärvas av Dogman och Dogman Oy bildas

BrA Invest, 3Hus och BAB flyttar in i nytt kontor i Åstorp

2011:
Vikingland förvärvas och flyttas till nya lokaler (Anekdoten) invid huvudkontoret och väg E4 utanför Åstorp

BAB förvärvar Siffes Bygg AB

Dogman förvärvar Jacson of Scandinavia och flyttar den verksamheten från Vollsjö till Åstorp

BAB förvärvar PARAT Bygg AB

Årevall Plast AB förvärvas av Konstruktions-Bakelit AB

2012:
Nyemission i VikingLand

VikingLand namnbyts till Living Story och flyttar in i nya lokaler invid BrA:s huvudkontor i Åstorp

Konstruktions-Bakelit byter namn till KB Components

2013:
Living Story förvärvar inkråmet i Alma Design Group

3Hus bygger 32 lägenheter i området Resedan, mitt i Åstorp

KB Components AB förvärvar 100 % av aktierna i Plastunion AB

3Hus förvärvar området Backsippan i centrala Åstorp

KB Components beslutar om flytt av verksamheten i Värnamo till koncernens övriga produktionsenheter

2014:
KB Components förvärvar "sin" industrifastighet i Örkelljunga

KB Components investerar 70 MSEK och bygger ut 4 000 m2 i Örkelljunga

2015:
KB Components förvärvar Lunketec i Puebla, Mexiko

BrA Invest köper ut minoriteten (grundarfamiljen Månson) ur KB Components

KB Components etablerar produktion i Wuxi, Kina

BrA Invest köper ut minoriteten i BAB Byggtjänst och innehar därefter 100 % av aktierna i det bolaget

2016:
3Hus avyttrar Resedan

BrA Invest köper ut minoriteten i Dogman och innehar därefter 100 % av aktierna i den rörelsen

3Hus avyttrar Vårdsippan och Bjuvstorp

Living Story läggs ner

2017:
BAB förvärvar Wilhelmssons Mark & Entreprenad AB

Wellplast AB flyttar in som hyresgäst i Mässhallen AB

Lars Holtskog förvärvar 5 % av aktierna i Dogman

Ture Johanssons Trävaru AB förvärvar Olofssons Hyvleri

Dogman förvärvar två zoo-butiker i Bergen samt öppnar flaggskeppsbutik i Oslo

Ledningsgruppens olika medlemmar i Dogman förvärvar sammanlagt 5 % av aktierna i bolaget

2018:
Dogman öppnar konceptbutik på Väla köpcentrum i Helsingborg

Dogman förvärvar Huveröds Hund & Katt i Göteborg

KB Components förvärvar DKI Plast s.r.o. i Slovakien

2019:
KB Components förvärvar PM Plastics i Kanada

 

 
 

BrA Invest - Box 163 - Bronsgatan 4 - 265 22 Åstorp - Tfn 042-509 60 - Fax 042-599 20

s